logo
Sa nama je lako, mi znamo naš posao.

e-logistika

e-LOGISTIKA

prevnext

Logistika za trgovinu preko interneta (za on-line prodavce) je zahtevna oblast za koju smo razvili poseban softver kojim registrujemo i pratimo sve promene u skladištu nastale prilikom on-line prodaje koju realizuje naš klijent.

Na samom početku se definiše najbolje moguće logističko rešenje za odredjeni slučaj, koje se potom prati i vremenom modeluje prema potrebama prodaje. Potrebno je osmisliti i način dopreme robe do skladišta ECOMŠPEDA, sve radnje u skladištu, bilo da se radi o robi pod carinskim nadzorom (za koju je potrebno uključiti i odredjene carinske postupke) ili ne, kao i najbolji način dostave porudžbina do krajnjih kupaca.

Ukratko, vaše porudžbine se po formiranju automatski unose u naš sistem. U sistemu se proizvode putanje odabira za tražene prioizvode, proizvodi se biraju, pakuju, adresiraju, mere i šalju na adresu krajnjeg kupca bilo gde u svetu.

Kako je nama poveren ceo proces od smeštaja robe u naše skladište do dostave porudžbine krajnjem kupcu, što podrazumeva i veliku odgovornost, potrudili smo se da sistem saradnje sa našim klijentom bude pouzdan i transparentan.

Našim klijentima pružamo mogućnost da prate promene u skladištu u realnom vremenu. Klijent (vlasnik robe) može u svakom trenutku da se loguje svojom korisnickom šifrom i sazna sve o svojoj robi nezavisno od našeg radnog vremena, vremenske zone, da li se klijent nalazi u kancelariji i sl.

Sve porudžbine mogu biti dostavljene na adresu krajnjeg kupca bilo gde u svetu, a svaka porudžbina mora biti obradena u roku od 24h.

Hiljade porudžbina dnevno pakujemo, šaljemo na odredište i vodimo preciznu evidenciju o njihovom kretanju.

Praćenje i detaljno evidentiranje pošiljaka je veoma važno i za robu koja iz različitih razloga nije prihvaćena od strane krajnjeg kupca, tj za povraćaje.

Nacin distribucije porudžbina zavisi od toga u kom delu sveta se obavlja, kao i od izbora nacina transporta i vrste robe.
footer
   
  © Ecomsped
Razvoj:Wolftech  Dizajn:Studio Gle